Postupnice

09.07.1000

Renovace a čištění hrobu, demontáž obnova laku a následná montáž zábradlí, nové zlacení písma