Mramor

Mramor je čistě přírodní hornina, která obsahuje více než 95% kalcitu (klencový minerál). Vzniká přeměnou vápenců vlivem vysokého tlaku a teploty v zemské kůře. Mramor má výborné tepelně izolační vlastnosti, díky kterým je vhodný zejména pro podlahy. Jeho kresba je velmi dekorativní, avšak například do kuchyně jako pracovní deska je méně vhodný pro svou menší tvrdost než má žula. Je také více porézní, proto je méně odolný chemikáliím v kuchyni či různým šťávám (citrón, ostružiny, červené víno...). Poškození kamenné desky lze předcházet nezbytnou, opakovanou impregnací.